У току пријаве студената за регресирање трошкова превоза

У току је подношење захтева студената са територије општине Темерин за регресирање трошкова превоза студената за 2021. годину.

Право аплицирања имају они студенти који живе на подручју општине Темерин, свакодневно путују на међумесној реалицији од места становања до високошколске установе, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, који нису корисници студентског дома, стипендија и кредита.

Уз захтев прилаже се фотокопија личне карте, потврда о студирању којом се доказује да је студент на буџету и да први пут уписује годину студија, као и индекс на увид. Потребно је и приложити подтврду да студент не користи смештају у студентском дому и фотокопију текућег рачуна.

Пријаве се предају у згради Општине Темерин, у Новосадској улици 326, на шалтеру број 4 у приземљу до 8. новембра.

Т. К.