Уклањање животињских лешева на територији општине Темерин

У општини Темерин је у току нешкодљиво уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла са јавних површина и од физичких лица.

Како би се спречило неконтролисано одлагање животињских лешева и отпада, локална самоуправа је прошле године закључила уговор са фирмом Еко-вет плус из Врбаса, која ће то убудуће обављати на територији општине Темерин. Уклањање се врши са јавних површина, као и из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења, или промет животиња. Од овога су изузете фарме и индустријска постројења за прераду меса.

Према речима комуналног инспектора, Владе Карановића, услуга се врши по позиву наручиоца, а и редован је обилазак терена, једном недељно, који се углавном односи на државне путеве на територији општине Темерин. Рок за уклањање је 24 сата од позива упућеног од наручиоца.

–  Потребно је да грађани, који пријаве угинуће своје животиње, имају извештај од ветеринара, а леш животиње се уклања бесплатно, тако што радници долазе специјалним возилом на кућну адресу, безбедно га утоварају и одвозе – каже Карановић.

На овај начин се жели спречити одлагање лешева на јавне површине, канале, атарске путеве, а убрзати уклањање и тиме смањити могућност заразе и ширења непријатних мириса.

–  Напомињемо да ће против лица, која се затекну да одлажу угинуле животиње и животињски отпад, мимо наведене процедуре, бити покренут прекршајни поступак, односно да ће бити санкционисани – истиче наш саговорник.

Грађани, који уоче угинули леш животиње на јавној површини, или им се деси угинуће животиње у домаћинству, могу се јавити на телефон 062/ 88 41 379 или директно на број Еко-вет плус-а 063/ 436 337

C. K.