Укупно уписано 246 малишана у ПУ „Вељко Влаховић“, испод црте 70 деце

Пријављивање за упис у Предшколску установу „Вељко Влаховић“ завршило се 10. маја. О слободним местима и броју примљене деце одлучује Општина, а ове године повећао се број пријављених малишана у односу на прошлу годину.

У вртићима на територији општини Темерин је ове године примљено 246 најмлађих, а према речима стручног сарадника педагога Предшколске установе „Вељко Влаховић“ Наташе Томишић, укупно је пристигло 316 молби на нивоу целе установе.

Број пристиглих молби на нивоу установе је 316. Комисија је прегледала све пристигле молбе, извршено је бодовање према унапред утврђеним критеријумима. Комисија је извршила рангирање и распоред деце по објектима – додаје Томишић. – Број новопримљене деце je 246. Због мањка просторних капацитета, укупно нисмо примили 70 деце. Присутан је повећан број деце са тешкоћама у развоју у васпитно образовним групама.

С. К.