Уређење гробаља у општини

Обзиром да временске прилике дозвољавају обављање радних задатака на терену, ЈКП „Темерин“ ће у току дана вршити скупљање и одношење опалог лишћа са Западног гробља у Темерину.

У ЈКП напомињу да ће се једнака пажња посветити свим гробљима у нашој општини и да ће се она систематски уређивати.