Ускоро замена старих мерних уређаја новим

Са доласком лепог времена завршена је и грејна сезона. У Јавном предузећу „Гас“ Темерин потрошња гаса је највећа у периоду од октобра до априла месеца. Међутим, ове грејна сезона је трајала нешто дуже, због ниских просечних темепература, а вршилац дужности директора овог предзећа Маја Бјекић каже да су, упркос непредвиђеним временским условима, имали довољне количине овог енергента за испоруку корисницима.

Потрошња гаса у периоду после 15. априла је била већа него претходних година, због временских услова. Снабдевање наших корисника је било стабилно, зато што су планиране и обезбеђене довољне количине гаса.

Број прикључака на дистрибутивној мрежи ЈП „Гас“ Темерин је сваке године све већи, а тренутно, на територији општине Темерин, снабдевају 7034 домаћинства. Последица све већег броја корисника, према речима Маје Бјекић јесу повољне цене прикључка, али и гаса, а у плану им је да ове године прикључе још 130 домаћинстава.

Цена типског прикључка Г-4 је 81.720 динара са ПДВ-ом, уколико се плаћа на 12 рата, а уколико се плати у целости попуст је 10% и цена је 73.548 динара са ПДВ-ом. Поред редовних прикључака омогућено је и прикључење за  стамбене зграде кроз посебан обрачун потрошње, уз сагласност станара и скупштине зграде као правног лица. Приметили смо да се све нове зграде интересују за овакав начин прикључења – истиче Бјекић.

Цена гаса је регулисана од стране Агенције за енергетику РС методологијом за одређиванје цене природног гаса за јавно снабдевање.

За место в. д. директора овог предузећа Маја Бјекић изабрана је 16. октобра прошле године, на период од једне године, а као једну од најбитнијих ствари у свом пословању види то што је предузеће у последњих десет месеци без нових кредитних задужења.

У предходном периоду смо остварили циљ и обезбедили стабилно и квалитетно снабдевање наших корисника, а при томе смо редовно измиривали обавезе према добављачима. Значајно смо смањили кредитну задуженост, а без нових  кредитних задуживања смо десет месеци – објашњава Бјекић.

У претходном периоду набављен је аутомобил за потребе мајстора на терену, а у складу са могућностима, у плану је куповина још једног возила прецизира в. д. директор овог предузећа. Како истиче, једна од важнијих ствари биће и стручно усавршавање запослених.

Предузеће располаже добром кадровском основом као и вишегодишњим искуством у области транспорта и дистрибуције гаса. Протеклог месеца побољшана је кадровска метрика у корист броја радника у техничком сектору што је за рад предузећа од изузетне важности. Један од приоритета је свакако и континуирана едукација и стручно усавршавање запослених – наглашава Бјекић.

У наредном периоду у ЈП „Гас“ почеће радови на замени старих и постављању нових мерних уређаја са температурним компензатором, што ће, према речима Маје Бјекић, омогућити прецизније мерење и смањење губитака гаса на мрежи.

Ако мерни уређај има уграђен температурни компезатор, запремина гаса је аутоматски сведена на температуру у стандардном стању, па се на стандардно стање своди рачунски само по притиску на начин утврђен Уредбом. Замена уређаја иде по плану, а корисници неће плаћати њихову замену – додаје Бјекић.

T. K.