Усвојена визија развоја Покрајине до 2030. године

фото: rav.org.rs

Резултати кампање “Укључи се и ти!” показали су да је за становнике Војводине најзначајније да напредак Покрајине буде остварен у областима образовања, науке, истраживања и развоја, запослености и животног стандарда, квалитета ваздуха и земљишта и контроли буке.

Кампања “Укључи се и ти!” спроведена је у циљу укључивања јавности у дефинисање визије и циљева Плана развоја АП Војводине за период 2022-2030. Могућност да се на интернет страници планразвојаапв.рс изјасне о три од понуђених 19 области које сматрају најважнијим за квалитет свог живота и у којим желе да виде највећи напредак у развоју Војводине до 2030.године, искористило је преко 1000 грађанки и грађана.

Чак 41,2% учесника анкете је у погледу друштвеног развоја покрајине као најбитнију област назначило образовање, науку, истраживање и развој, док је њих 28,9% као најважнију изабрало области здравства и социјалне политике. У области инфраструктурног развоја 44,2% грађана сматра да је најважнији развој транспорта, док 31% фокус развоја Војводине види у области енергетике. У области развоја заштите животне средине 33,3% грађана приоритет даје квалитету ваздуха, земљишта и контроли буке, 24,8% истиче важност управљања отпадним водама, а чак 24 % грађана сматра важним очувању природе и биолошке разноврсности. У погледу економског развоја за 38% грађана најважније је запошљавање и животни стандард, док 24,6% као приоритет види пољопривредни и рурални развој.

У процесу дефинисања визије и циљева Плана развоја АП Војводине 2022-2030, Развојна агенција Војводине организовала је крајем марта и две радионице на тему: “Визија и стратешки правци развоја АП Војводине до 2030. године”, на којима су учесницима представљена мишљена грађана изнета током кампање “Укључи се и ти!”. На радионицама су учествовали представници покрајинских секретаријата, академске и пословне заједнице, јавних предузећа, цивилног сектора, струковних удружења…

На основу закључака са одржаних радионица, резултата кампање “Укључи се и ти!” и анализа стања из области друштвеног и економског развоја, инфраструктуре и животне средине, које су резултат вишемесечног рада експерата у припремној фази израде Плана, Кординационо тело за израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030, крајем априла усвојило је визију развоја АП Војводине до 2030. године, која гласи: “Војводина је место високог животног стандарда које пружа једнаке услове за достојанствен живот и рад свим грађанкама и грађанима, негујући мултикултуралност. Подстиче остваривање пуног потенцијала становништва развојем квалитетног и доступног образовања и здравствених услуга. Војводина је добро просторно и дигитално повезана, промовише одрживи економски развој и коришћење ресурса, водећи рачуна о здравој и отпорној животној средини.”

Визија развоја АП Војводине до 2030. године представља полазну тачку за постављање приоритетних циљева и мера за спровођење Плана развоја АП Војводине 2022-2030, које ће бити предмет радионице која ће се одржати током маја.

Процес израде Плана развоја спроводи Развојна агенција Војводине, уз подршку пројеката Немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ“ и „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“, које спроводи ГИЗ. Оба пројекта финансира Савезноминистарство за привредну сарадњу и развојСавезне Републике Немачке, док се други пројекат спроводи уз кофинансирање Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ). У свим аспектима израде Плана развоја АП Војводине интегрисани су циљеви Агенде за одрживи развој до 2030, који представљају одрживи приступ развоју друштва заснован на начелу “Нико не сме бити изостављен”.

План развоја је најважнији развојни документ, који даје стратешки оквир на основу кога државни органи и институције дефинишу активности и усмеравају ресурсе. На тај начин пресудно утиче на унапређење услова живота свих грађана покрајине.

извор: РТВ