Увид у део Јединственог бирачког списка

Део Јединственог бирачког списка, за територију општине Темерин, изложен је у седишту Општинске управе Темерин, ул. Новосадска 326, у матичарској служби.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ), у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Темерин, могу поднети Општинској управи општине Темерин, у времену од 08,00 до 15,00 часова, сваког радног дана и суботом од 8,00 до 13,00 часова, у просторијама Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Темерин, ул. Новосадска 326 у матичарској служби, најкасније до дана закључења бирачког списка 01.12.2023.године.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, упис бирача у бирачки списак врши Министарство за државну управу и локалну самоуправу. Захтев за промене у бирачком списку може се поднети непосредно надлежном Министарству, или Општинској управи општине Темерин. Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе, или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази. Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине, до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25.11.2023. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Темерин (изабрано место гласања).

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана (ЈМБГг) и регистарског броја личне карте.