Увођење у војну евиденцију do 28. februara

Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију. Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа. Законом о војној, радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране. Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу. На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15.) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију. Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника. Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцилaрији ЦМО, а према месту пребивалишта лица, у периоду од 16.01. до 28.02.2018. године радним даном од 9.00 до 15.00 часова. За општину Темерин и Жабаљ увођење у војну евиденцију обавља се сваког радног дана у периоду 16.01.2018. до 28.02.2018. године у времену од 9.00 дo 15.00 часова у Темерину, улица Новосадска 352. За општину Жабаљ увођење у војну евиденцију обавља се сваке среде у периоду од 16.01.2018. до 28.02.2018. године у времену од 9.00 до 15.00 часова у Жабљу, улица Николе Тесле 45, спрат I. Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покажу личну карту на увид. Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом. Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву. Неодазивање општем позиву за увођење у војну евиденцију повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.                                                                                                                   Центар Министарства одбране                                                                                                                 за локалну самоуправу Темерин

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Увођење у војну евиденцију do 28. februara"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод