Za srednjoškolce koji putuju u školu

Prijave za regresiranje putnih troškova srednjoškolaca do 21. septembra

Opština Temerin raspisala je javni poziv za prijavljivanje učenika sa područja opštine Temerin za regresiranje putnih troškova koji će u ovoj školskoj godini redovno pohađati nastavu u srednjim školama van opštine. Za finansiranje dela troškova neophodno je podneti zahtev u zgradi Opštine Temerin na šalteru broj 4. Uz zahtev se prilaže overena potvrda iz škole da učenik redovno pohađa školu u školskoj 2018/19. godini i fotokopiju lične karte učenika, odnosno roditelja ako je učenik maloletan. Rok za podnošenje prijava učenika je do 21. septembra, a nakon isteka tog roka i ispunjenosti uslova, regresiranje putnih roškova će se vršiti u skladu sa raspoloživim sredstvima. Prijavu možete preuzeti sa ovog linka.

Kako do pokazne?

Srednjoškolci koji od 1. septembra putuju u školu van opštine Temerin uredno popunjen formular za izradu karte, koji može da se preuzme na sajtu www.gspns.rs ili na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“, a overen od strane škole koju pohađaju, zajedno sa fotografijom 30×25 mm, predaju na šalteru JGSP. Neophodno je i da se donese neki dokumenat na uvid (zdravstvena knjižica, lična karta). Pri predaji zahteva učenik je dužan da plati 750 dinara za izradu legitimacije, zatim od blagajnika dobija identifikacioni broj na osnovu koga, nakon par dana, na istom mestu gde je predao zahtev, preuzima gotovu pokaznu kartu. Tada može kupiti i markicu za septembar.

Đačke karte izdaju se za period od 1. septembra tekuće do 30. juna naredne godine i đaci ih ne mogu koristiti za vreme trajanja letnjeg raspusta. Mesečna markica se može kupiti i u objektu JGSP u centru Temerina. -MM