За вантелесну оплодњу од Општине 250.000 динара

Држава од прошле године плаћа неограничен број покушаја вантелесне оплодње свима који не могу да остваре потомство природним путем. Старосна граница за оне који могу да искористе ову медицинску услугу подигнута је са 42 на 43 године.

Општина Темерин даје накнаду за вантелесну оплодњу у износу од 250.000 динара. Право на аплицирање имају жене које, у моменту подношења захтева, нису навршиле 44 године живота, које су држављанке Републике Србије, имају пребивалиште на територији општине Темерин најмање шест месеци пре дана подношења захтева, које су имале три покушаја вантелесне оплодње обавезног здравственог осигурања. Оне морају и испуњавати здравствене критеријуме, које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу, али морају и да имају остварено право на здравствену заштиту Републичког фонда за здравствено осигурање.

Т. К.